Sweet music

About elinexplores

I am Eline Farideh, sometimes I am Eline and most of the time Farideh too . Always writing from both views. ElinExplores and I will Find Farideh in the meantime. Iranian Dutch. Persian Soul in Dutch Life. Flying down to earth. With love and light. For you.. and I.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Sweet music

  1. Anne-Marie Bosman says:

    Beste Eline Farideh,
    Ik ben net
    als Jij en jij bent net als ik. Naar het schijnt geboren in Iran en gevonden in een moskee zonder kaartje en zonder geboortedatum. Ik herken mijzelf in jouw verhaal. Zelfde gemis aan warmte en geborgenheid bij hollandse ouders, tussen 2 culturen. Ik ben helemaal alleen op mijn 45 naar Iran gegaan. Het weeshuis bezocht. Bij de gemeente alles gehaald wat er aan dossier was.Op zoek, advertenties gezet, niets gevonden. Ik zou je graag ontmoeten. Omdat jij misschien wel een van de weinigen bent die mijn verdriet en pijn echt kent.
    Groet Anne-Marie Neda de Vilder-Bosman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s