Poetry

Tranen verdrogen in het spoor van de rimpels
Huilen verstomt in het geluid van de wind
Woede blijft achter de muur van verlangen
Passie van de woorden verschijnt in zicht

De ondergesneeuwde missie wacht onder de berg van gevoelens
Door de tijd heen reist mijn wil om haar niet te onderschatten
Zich een weg banend naar de top zal zij zich openbaren
Opdat ook ik mijzelf een eerlijke kans geef in dit leven

-Farideh-
2006

Tears dried up in the wake of the wrinkles
Crying is silenced in the sound of the wind
Anger stays behind the wall of desire
Passion of the words appears in sight

The snow-covered mission awaits beneath the mountain of feelings
My will travels through time not to underestimate her
Making her way to the top she will reveal herself
So that I too give myself a fair chance in this life

-Farideh-
2006

About elinexplores

Persian Soul in Dutch Life. Flying down to earth.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply